Hva du må passe på når du handler på nett fra Storbritannia etter Brexit.

Søk opp og finn “nyheter” på downloadcentral.no.  Men les også videre for å få oversikt over hva du må passe på ved handel på nett etter brexit.

Regelverk : Ettersom britene ikke lenger er en del av EU, er den største utfordringen at vi ikke lenger følger samme regelverk på en del områder. Det innebærer blant annet reguleringer for kjemikalier i produkter, forbrukerrettigheter og tekniske reguleringer, som praktiseres gjennom EØS-avtalen for vår del.

Norske nettbutikker som selger til Storbritannia, må forholde seg til gjeldende britisk regelverk. Storbritannia er ikke lengre bundet av det felles regelverket som utgjør EUs indre marked og som Norge har knyttet seg til.

For britiske nettbutikker som selger til Norge vil det bli tilsvarende endringer som følge av at britiske varer må oppfylle gjeldende norsk regelverk.

Forbrukerrettigheter : Det er ingen signaler som tyder på at britene ønsker å bryte med dagens felles regelverk for forbrukerrettigheter. I likhet med Norge bygger dette i stor grad på felles EU-regler. Signalene så langt at det ikke vil bli noen endringer sammenlignet med i dag. Dermed vil blant annet reglene om 14-dagers angrefrist ved netthandel fortsatt gjelde, noe som er positivt for de som handler fra UK på nett. Men siden man ikke lenger er bundet av EU regelverket, kan det komme endringer, så det er alltid lurt og lese hva nettbutikkene selv skriver om temaet på sine websider.

Forsinkelser og toll : Ifølge Tolletaten skal det ikke oppstå forsinkelser på bakgrunn av brexit. Her flyter alt som normalt. Det nye nå er at krav som gjelder restriksjoner og forhåndsvarsling av vareførsel til og fra Storbritannia må overholdes. Tidligere har det vært ganske fritt å sende varer mellom Norge, EU, Sveits og Liechtenstein, men Storbritannia nå et tredjeland. Det er derfor et krav om elektronisk forhåndsvarsling av all direkte vareførsel mellom Norge og Storbritannia.

Før har det ikke spilt noen rolle hvor i EU og EØS produksjonen har funnet sted, men dette vil ikke varer fra UK lenger være en del av. Det betyr at varer fra UK må oppfylle den nye frihandelsavtalens produksjonskrav for å oppnå opprinnelsesstatus og dermed tollfritak inn til Norge og motsatt. Dette kan medføre endringer i prissetting og spesifikasjoner, så følg med på utviklingen.

Miljø og produkt : Det kan bli problematisk dersom UK ikke vil følge EUs miljøstandarder,  bl.a forbud mot ulike giftstoffer og regulering av kjemikalier i produkter som selges i Norge. Dette kan skape problemer for vareflyten, dersom Norge må begynne å godkjenne slike varer fra Storbritannia. Dette betyr at produkter som tidligere var tilgjengelig gjennom butikker online i UK, ikke lenger oppfyller de krav som stilles av norske myndigheter gjennom regelverket til EU som vil følger p.g.a EØS avtalen. Vær også oppmerksom på at produsentene kan endre spesifikasjoner som følger av dette, og at dermed ikke produktet er det samme lenger. Endringene kan igjen da føre til andre egenskaper, som kanskje ikke tilfredsstiller dine krav.

Sett deg inn i de endringene som gjelder og søk mer informasjon på: regjeringen.no

Hva du må passe på når du handler på nett fra Storbritannia etter Brexit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top